top of page

מבני מגורים + תמ"א 38

הסטודיו בעל נסיון רב בתכנון ובהליכי רישוי לתוספות בניה למבנים ולהריסה ובניה מתוקף תמ"א 38 בתל-אביב ובגוש דן. התהליך כולל תכנון התוספת ושילובה בבנין הקיים, הליכי הרישוי, עיצוב פנים לדירות, תכניות לביצוע ופיקוח אדריכלי.

 

גוטליב 3
  • Twitter Clean
  • w-flickr

גוטליב 3, תל-אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 3

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 3 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, שילוב מגדל ממ"דים בתוך המבנה הקיים, מיגון לדירות הקיימות, תוספת מעלית, הליכי הרישוי, תכנון מחודש לכל הדירות במבנה ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

 

מצב הפרויקט: מאוכלס

 

גורדון 71

גורדון 71, תל-אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 3

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, תוספת אגף ממ"דים, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, תוספת מעלית, הליכי הרישוי, תכנון מחודש לכל הדירות במבנה, תוספת מקומות חניה במתקנים הידראוליים חפורים באדמה, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה החיצוני.

 

מצב הפרויקט: מאוכלס

 

שמריהו לוין 16

שמריהו לוין 16, תל-אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 3

תוספת קומה וחדרים על הגג לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38. העבודה על המבנה כוללת את הליכי הרישוי, חיזוק הנדסי של המבנה נגד רעידות אדמה, הטמעת החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, הוספת מעלית, תכנון מחודש לכל הדירות במבנה, התקנת מכפילי חניה הידראוליים חפורים באדמה ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה החיצוני.

 

מצב הפרויקט: מאוכלס

 

קוסובסקי 26
קוסובסקי 26 תל אביב אדריכל קבוצת אלמי אדריכל פינוי בינויי

קוסובסקי 26, תל-אביב

הריסה ובניה  - תמ"א 38/2, רובע 4, שכונת בבלי

הריסת מבנה קיים ובניה במסגרת תמ"א 38 של מבנה מגורים בן 41 יח"ד ב-8 קומות ו-2 קומות מרתף

מצב הפרויקט: בתכנון ראשוני

 

יזם: קבוצת אלמי

בשיתוף לימור ורון יהל - אדריכלים

 

אדריכל קבוצת אלמי תל אביב אדריכל פינוי בינויי
הרצל 62
אדריכל הריסה ובניה רובע 4 אדריכל פינוי בינויי

הרצל 62, תל אביב

הריסה ובניה  - תמ"א 38/2, רובע צפון פלורנטין

הריסת מבנה קיים ובניה במסגרת תמ"א 38 של מבנה מגורים בן 12 יח"ד ב-6 קומות, ומסחר בקומות הקרקע והמרתף.

מצב הפרויקט: בגמר ביצוע

 

האגדה 15, רמת-גן
אדריכל הריסה ובניה רובע 4 אדריכל פינוי בינוי תל אביבב

האגדה 15, רמת-גן

הריסה ובניה  - תמ"א 38/2

הריסת מבנה קיים ובניה במסגרת תמ"א 38 של מבנה מגורים בן 15 יח"ד ב-8 קומות, ושני מרתפי חניה.

מצב הפרויקט: בשלב היתר

בשיתוף לימור ורון יהל - אדריכלים

יזם: אלנבי על הים

 

אלנבי_edited.jpg
בן גוריון 62, תל-אביב

בן גוריון 62, תל-אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 3

 

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, שילוב מגדל ממ"דים בתוך המבנה הקיים, תוספת מעלית, הליכי הרישוי, תכנון מחודש לחלק מהדירות הקיימות ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

מצב הפרויקט: בשלב היתר

יזם: בילדרו

 

בילדרו.JPG
בן גוריון 60, תל-אביב
אדריכל הריסה ובניה רובע 4

בן-גוריון 60, תל-אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 3

 

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, תוספת מעלית וחניון רובוטי, הליכי הרישוי, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

מצב הפרויקט: בתכנון

בשיתוף לימור ורון יהל - אדריכלים

 

העבודה 14, תל-אביב

העבודה 14, תל-אביב

אדריכל הריסה ובניה רובע 4 תל אביב

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע לב העיר

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, תוספת מעלית וחניון רובוטי, הליכי הרישוי, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

מצב הפרויקט: בשלב היתר

יזם: אקו-סיטי

 

אקו-סיטי.JPG
ארלוזורוב 49-51
גורקן.png

ארלוזורוב 49-51, תל-אביב

אדריכל הריסה ובניה רובע 4 תל אביבב

חיזוק ותוספת לשני מבנים - תמ"א 38/1, רובע 4

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לשני בתים משותפים בני 5 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל תוספת אגפי ממ"דים וחיבור המבנים בקיר משותף, חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, תוספת מעליות ומתקני חניה, הליכי הרישוי, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

מצב הפרויקט: בתכנון

יזם: גורקן יזמות נדל"ן בע"מ

 

משה שרת 62

משה שרת 62, תל-אביב

אדריכל רובע 4

חיזוק ותוספת למבנה קיים - תמ"א 38/1, רובע 4

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, תוספת מעלית ומתקני חניה, הליכי הרישוי, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

מצב הפרויקט: בתכנון

bottom of page