top of page

תוספת קומה וחדרים על הגג לבית משותף בן 3 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, שילוב מגדל ממ"דים בתוך המבנה הקיים, מיגון לדירות הקיימות, תוספת מעלית, הליכי הרישוי, תכנון מחודש לכל הדירות במבנה ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

 

מצב הפרויקט: מאוכלס

 

גוטליב 3, תל-אביב

bottom of page