top of page

תוספת קומה וחדרים על הגג לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38.

 

העבודה על המבנה כוללת את הליכי הרישוי, חיזוק הנדסי של המבנה נגד רעידות אדמה, הטמעת החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, הוספת מעלית, תכנון מחודש לכל הדירות במבנה, התקנת מכפילי חניה הידראוליים חפורים באדמה ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה החיצוני.

 

מצב הפרויקט: הסתיים

 

שנת אכלוס: 2012

שמריהו לוין 16, תל-אביב

bottom of page