top of page

תוספת קומה וחדרים על הגג לבית משותף בן 4 קומות במסגרת תמ"א 38, כולל חיזוק הנדסי נגד רעידות אדמה, תוספת 2 אגפי ממ"דים, שילוב החיזוק והתוספת בעיצוב המבנה, הליכי הרישוי, ושיפוץ מלא לחזיתות המבנה.

 

מצב הפרויקט: בשלבי תכנון ראשוניים

 

משה שרת 62, תל-אביב

bottom of page