בית בשכונת המשתלה

תל-אביב

שטח הבית: 400 מ"ר

1/13